fbpx

Đối tác

Hợp tác với chúng tôi

Chúng tôi đã có công cụ, thương hiệu, đội ngũ hỗ trợ và phong cách phù hợp để đảm bảo bạn sẽ yêu mến từ cái nhìn đầu tiên. Ở mọi thời điểm.

Có những quan hệ đối tác lại mang đến tiếp quan hệ đối tác. Bạn có các lựa chọn, còn chúng tôi đồng cảm với bạn. Mối quan hệ hợp tác tốt đẹp là quan trọng nhất: chúng tôi có đội ngũ và thương hiệu phù hợp để giới thiệu. Chúng tôi cũng có sự khác biệt:
  • Cạnh tranh. Chúng tôi có hoa hồng cạnh tranh và không bỏ rơi bạn trong tình huống mà những bên khác có thể đã làm như vậy.
  • CPA, Hybrid, Rev Share, bạn chỉ định và chúng tôi có thể cung cấp cho bạn.
  • Bằng tất cả các công cụ cần thiết, bạn có thể sử dụng Back office dễ dàng.
  • Phí hoa hồng trả trực tiếp vào tài khoản giao dịch của bạn.
  • Hỗ trợ và các công cụ đa ngôn ngữ.
  • Tài liệu marketing và rất nhiều cảm tình mà toàn bộ đội ngũ Streams đặt vào.
Vì vậy, nếu mục tiêu cao nhất của bạn là vì sự hài lòng của khách hàng và cùng nhau phát triển,  hãy đến với chúng tôi.